Deutsch Dutch Türkisch

Herroepingsrecht

Herroepinsbelering

Heroeppinsrecht.

U heeft heeft het recht binnen 14 dagen en zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u angewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen in bezit genomen heeft.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u ons,

Maekong Trading BV
Markerkant 1310
1314AN Almere / Niederlande


E-Mail: info@thai-kratom.nl

door middel van een eenduidige verklaring (b.v. middels een brief per post, telefax of email) op de hoogte brengen van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het voorbeeld herroepings-formulier. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

U kunt het voorbeeld herroepings-formulier of een dergelijke eenduidige verklaring op onze website http://www.thai-kratom.nl elektronisch invullen en overhandigen. Als u gebruk maakt van deze mogelijkheid, dan zullen wij u onverwijld (b.v. via email) een bevestiging van de ontvangst van de herroeping overhandigen.

U houdt zich in ieder geval aan de herroepingstermijn indien u de verklaring van het gebruik van de herroeping, binnen de herroepingstermijn verstuurt.


Gevolgen van de herroeping

Indien u de overeenkomst herroept. zijn wij verplicht alle betalingen die u ten behoeve van ons gedaan heeft , inclusief de verzendkosten (met uitzondering van aanvullende kosten die gedaan zijn op grond van het feit dat u gekozen heeft voor een andere soort van levering, dan de  door ons aangebonden goedekope standaardlevering ) onverwijld doch binnen 14 dagen,te rekenen vanaf de dag waarop wij uw verklaring betreffende de herroeping van u hebben ontvangen,  terug te betalen.

Tenzij wij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen zijn, maken wij voor de terugbetaling gebruik van de zelfde betaaldemethode als die, die u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft,. Op geen enkele manier worden u kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling.

Wij zijn bevoegd de terugbetaling te weigeren tot dat de goederen weer ins ons bezit zijn of tot dat u ons een bewijs geleverd heeft, dat u de goederen terug opgestuurd heeft, afhankelijk van wat eerder het geval is.

U bent verplicht onverwijld, doch in ieder geval binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte gebracht heeft van de herroeping, de goederen aan ons, 


Maekong-Trading BV
Markerkant 1310
1314AN Almere / Niederlande

terug te sturen of te overhandigen.

U houdt zich in ieder geval aan deze termijn indien u  vóór verloop van de termijn van 14 dagen de goederen verstuurt

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als een behandeling van de producten verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen

-Voorbeeld herroepings-formulier-
Voorbeeld herroepings-formulie
Als u het contract wilt herroepen, vul dan aub dit formulier in en stuur het ons terug.
Aan Maekong-Trading BV
Markerkant 1310
1314AN Almere / Niederlande


E-Mail: info@thai-kratom.nl

Hierbij herroep(en) ik/wij de door mij/ons gesloten overeenkomst met betrekking tot de volgende goederen:
Bestelnummer:
Produkt:
Totaalprijs van de Ware:

Bestelt op:
Otvangen op:

Naam en adres van  Besteller/in:

Datum:

Terug

Linkempfehlungen:

Kratom Wiki mit nützlichen Infos über die Wirkung von Kratom | Weitere Infoseite zum Thema Kratom| Noch mehr Kratom kaufen? Dann schauen Sie in unserem Grosshandel vorbei |

Parse Time: 0.149s